ಮೊಬೈಲ್ ಕತ್ತರಿ ಲಿಫ್ಟ್

  • Mobile Scissor Lift

    ಮೊಬೈಲ್ ಕತ್ತರಿ ಲಿಫ್ಟ್

    ಕೈಯಾರೆ ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಕತ್ತರಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಗಾಜಿನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಪಾರುಗಾಣಿಕಾ. ನಮ್ಮ ಉಪಕರಣವು ಘನವಾದ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಶ್ರೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ:

ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ